Ngoài hoạt động giảng dạy tại trung tâm, GSG rất trân trọng cơ hội được hợp tác với các trường Tiểu học và Trung học nhằm nâng cao chất lượng học ngoại ngữ của tất cả các bạn học sinh, sinh viên.