Tiếng Hàn offline

Giáo trình tiếng Hàn chuyên biệt của GSG đã được đưa vào giảng dạy tại một số trường Trung học tại Hà Nội. GSG cam kết sẽ mang đến các khóa học chất lượng, thành công.